Abitti-kokeessa käytetyt tietokoneet viimeisen 30 vuorokauden aikana

Raportti luotu: 28.09.2023

Tässä on lista koneista, joita on käytetty Abitti-kokeissa vastaamiseen. Raportin koneet on siis onnistuneesti käynnistetty Ylioppilastutkintolautakunnan asiakaskäyttöjärjestelmällä (Kokelasohjelmisto).

Tärkeää:

Datorer som använts i Abitti-prov under de senaste 30 dygn

Rapporten skapats: 28.09.2023

Här är en rapport av datorer, som har använts för att besvara Abitti-prov. Rapportens datorer har alltså framgångsrikt startats med Studentexamensnämndens klientoperativsystem (Examinandprogramvara).

Viktigt:

Voit järjestää taulukkoa napsauttamalla otsikkoa.
Du kan arrangera tabellen genom att klicka på rubriken.