Abitti-kokeessa käytetyt tietokoneet

Tässä on raportteja koneista, joita on käytetty Abitti-kokeissa vastaamiseen. Raporttien koneet on siis onnistuneesti käynnistetty Ylioppilastutkintolautakunnan asiakaskäyttöjärjestelmällä (Kokelasohjelmisto).

Tärkeää:

Raportit:

Datorer som använts i Abitti-prov

Här är rapporter av datorer, som har använts för att besvara Abitti-prov. Rapporternas datorer har alltså framgångsrikt startats med Studentexamensnämndens klientoperativsystem (Examinandprogramvara).

Viktigt:

Rapporter: